Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.

Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • st 13:00-14:00
Členství
 • Oborová rada Slovanské literatury (D; 7310V163; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
Adresa

Ústav východoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 315

Publikace

 • Štoll P.: Čehu un latviešu brálu draudžu darbíba un tás refleksijas literatúrá. Letonica, 2016, č. • no. 19, s. • p. 63-72. ISSN 1407-3110.
 • Štoll P.: Latviešu kultúra un brálu draudze. Latviešu kultúras tradíciju čehu konteksti XVII-XX gadsimtá. Riga, u.c., 2016. 360 s. • p. ISBN 978-9934-8611-0-9.
 • Štoll P.: Marta Grimma un čehu rakstnieču dailrade. In Dzimums, literárá konvencija un jaunrade: no baroka lídz postmodernismam. Riga, LU Akadémiskais apgáds, 2015, s. • p. 119-125. ISBN 978-9934-18-110-8.
 • Tumis S., Nykl H., Stojar R., Ježek V., Žíla O., Králová K., Karasová N., Pavlásek M., Sochová A., Příhoda M., Kopeček V., Jelen L., Švec L., Štoll P.: Prekolonialismus, kolonialismus, postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015. 244 s. • p. ISBN 978-80-7308-582-7.
 • Štoll P.: 1968.-1969. gada Čehoslovákijas notikumu refleksijas čehu un latviešu literatúrá. Scriptus Manet, 2015, č. • no. 1, s. • p. 16-30. ISSN 2256-0564.
 • Štoll P.: Sirdsškístie laudis latviešu un čehu literatúrá. In Kalniňa I.: Literatúra un religija. Ríga, Latvijas Universitáte, 2014, s. • p. 168-174. ISBN 978-9984-45-921-9.
 • Štoll P.: Recenze na monografii Luboše Švece: Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991. Oriens aliter, 2014, č. • no. 1, s. • p. 103-105. ISSN 2336-3959.
 • Štoll P.: Baltistikas tradícijas un inovácijas Čehijá. In Ratniece S.: Autors. Teksts. Laikmets. Rézekne, SIA RIGDAVA, 2014, s. • p. 45-52. ISBN 9984-727-20-3.
 • Štoll P.: Čehu simbolisms no latviešu perspektívas. In Simbolisms un simbols Latvijas un pasaules kultūrā. Riga, Rigdava, 2014, s. • p. 72-77. ISBN 9984-727-21-1.
 • Štoll P.: Latviešu hernhútiešu literatúras čehu teksti. In Aktuálas problémas literatúras zinátné. Liepája, LiePA, 2014, s. • p. 154-161. ISBN 0-000-00000-0.
 • Štoll P.: Lotyšská kultura a Jednota bratrská : České kontexty lotyšských kulturních tradic v 17.-20. století. Praha, Karolinum, 2013. 320 s. • p. ISBN 978-80-246-2284-2.
 • Štoll P.: Zkušenosti a vztahy : Lotyšská a česká společnost ve 20. století. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 253 s. • p. ISBN 978-80-7308-475-2.
 • Štoll P.: Latviešu un cittautu literatúra no romantisma lídz modernismam IV. Riga, Jauná Daugava, 2013, s. • p. 98-105. ISBN 0-000-00000-0.
 • Štoll P.: Rúdolfs Blaumanis: teksts un konteksts. Riga, LU Akadémiskais apgáds, 2013, s. • p. 335-343. ISBN 978-9984-45-781-9.
 • Štoll P.: Čekijos pilieču judéjimas Pabaltijui remti. In Čekija - Lietuva, Diplomatiniu santykiu 20-metis. Vilnius, Lietuvos ir Čekijos draugija, 2012, s. • p. 77-83. ISBN 0-000-00000-0.
 • Štoll P.: Romantisms čehu un latviešu literatúrá: laikmeti un personíbas. In Ratniece S.: Latviešu un cittautu literatúra: no romantisma lídz modernismam III. Riga, Jauná Daugava, Lotyšská univerzita, 2012, s. • p. 97-104. ISBN 0-000-00000-0.
 • Štoll P.: S meandrem Nemanu kolem šíje. Tvar, 2011, č. • no. 22, s. • p. 3-3. ISSN 0862-657X.
 • Štoll P.: Die Triaden Jan Amos Komeskýs in Lettland. In Kroger R.: Unitas Fratrum. Herrnhut, Herrnhuter Verlag, 2011, s. • p. 41-48. ISBN 978-3-931956-37-0.
 • Štoll P.: Latviešu kultúras tradíciju čehu konteksti. In Literatúra un religija. Riga, Lotyšsko, Jauná Daugava, 2010, s. • p. 80-86. ISBN 9984-726-49-5.
 • Štoll P.: Jana Husa personíbas un ideju recepcija Latvijá čehu kontekstá. Latvijas Universitates raksti, 2010, č. • no. Neuveden, s. • p. 31-39. ISSN 1407-2157.
 • Štoll P.: Brálu draudze Artura Baumana romános. Latvijas Universitates raksti, 2010, č. • no. Neuveden, s. • p. 128-133. ISSN 1407-2157.

Závěrečné práce

 

 

Více zde.

Úvod > Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.