Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.

Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.

Funkce
 • WhoIs (Agenda) - Ústav východoevropských studií
Konzultační hodiny
 • Po dobu distanční výuky a to jak v semestru, tak ve zkouškovém prostřednictvím skypu (Kitzlerova_UVES_FF), případně po dohodě na fakultě.
Adresa

Ústav východoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 314B

Odborné zaměření

ruská lingvistika; lingvistická analýza uměleckého textu; poezie V. V. Majakovského, literární překlad

Životopis ke stažení zde.

Kompletní bibliografie ke stažení zde.

Publikace

 • Kitzlerová J.: Poema A.Bloka ((Dvenadcat}} v češskoj srede. Babel, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 127-139. ISSN 0521-9744.
 • Kitzlerová J.: Básník lásky, bolesti a vzdoru. In Poemy. Svazek I. Vladimir MAjakovskij. Praha, Academia, 2021, s. • p. 193-215. ISBN 978-80-200-3220-1.
 • Kitzlerová J.: O JEDNÉ ZVLÁŠTNĚ POJEDNANÉ POTYČCE. Svět literatury, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 151-153. ISSN 0862-8440.
 • Kitzlerová J.: Básnický experiment jako překladatelský problém. Orients Aliter, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 52-77. ISSN 2336-3959.
 • Kitzlerová J.: Překlad Majakovského poezie jako hledání hranic (nejen) dvou jazykových systémů. Svět literatury, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 97-107. ISSN 0862-8440.
 • Kitzlerová J.: Perevod kak metod usvoenija inostrannogo jazyka. In РУССКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО: язык – ментальность – понимание. Moskva, МАКС Пресс, 2020, s. • p. 82-85. ISBN 978-5-317-06457-0.
 • Kitzlerová J.: Je možné do češtiny znovu přeložit poezii V. V. Majakovského? PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 54-60. ISSN 1802-4734.
 • Kitzlerová J.: Dvanáct aneb Co by Jiří Levý řekl nejnovějšímu překladu stejnojmenné Bllokovy poemy. In Jiří Levý, zakladatel československé translatologie. Brno, Masarykova univerzita, 2019, s. • p. 51-61.
 • Kitzlerová J.: ADEKTIVNYE NEOLOGIZMY MAJaKOVSKOGO: STRUKTURA, PRINCIPY OBRAZOVANIJa I ICh ISPOLZOVANIE V SOVREMENNOM RUSSKOM JaZYKE. ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 43-53. ISSN 1605-7880.
 • Kitzlerová J.: Intermedialita v ruské kultuře. Svět literatury, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 170-172. ISSN 0862-8440.
 • Kitzlerová J.: Sólo pro dětský jekot. Tvar, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 21-21. ISSN 0862-657X.
 • Kitzlerová J.: Majakovskij a "byt": analýza vybraných adjektivních neologismů a jejich užití v současné ruštině. Studia Slavica, 2018, č. • no. 2017, s. • p. 75-86. ISSN 1803-5663.
 • Kitzlerová J.: Principy futurismu a kubofuturismu v poezii raného Vladimíra Majakovského. Svět literatury, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 37-48. ISSN 0862-8440.
 • Kitzlerová J.: Meždu slovom i kartinoj. Kubofuturističeskie eksperimenty v poezii V.V. Majakovskogo. Структуры и функции, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 5-23. ISSN 2228-2653.
 • Kitzlerová J.: Kniha o ne-rusství. Tvar, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 21-21. ISSN 0862-657X.
 • Kitzlerová J.: V petrohradské vánici. Tvar, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 21-21. ISSN 0862-657X.
 • Kitzlerová J.: My a oni : zamyšlení v čase žen. Tvar, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 19-19. ISSN 0862-657X.
 • Kitzlerová J.: Světlana Alexijevičová: Poslední svědci. Tvar, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 17-17. ISSN 0862-657X.
 • Kitzlerová J.: Poslední svědci. Tvar, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 16-17. ISSN 0862-657X.
 • Kitzlerová J.: Stále akuální odkaz české lingvistiky. Tvar, 2016, č. • no. 2015, s. • p. 23-23. ISSN 0862-657X.
 • Kitzlerová J.: Příliš silný žár. Tvar, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 22-22. ISSN 0862-657X.
 • Kitzlerová J.: Literatura jako dějepisectví duše. Host, 2015, č. • no. XXXII, s. • p. 29-32. ISSN 1211-9938.
 • Kitzlerová J.: Od slova k revoluci. Poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy. Praha, Universita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2014. 124 s. • p. ISBN 978-80-246-2622-2.
 • Kitzlerová J.: Správný čas na ciferníku. A2, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 1-1. ISSN 1803-6635.
 • Kitzlerová J.: Na vodě. Tvar, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 1-1. ISSN 0862-657X.
 • Kitzlerová J., Prior T., Slobodová D., Tikovská M., Balcarová E., Koutná A.: Z deníku. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2013, č. • no. IX, s. • p. 26-31. ISSN 1802-4734.
 • Kitzlerová J.: K mestu lozungov v poezii i izobrazitelnom iskusstve Majakovskogo (1917-1918 godov). In Anzeiger fur Slavische philologie. Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 2013, s. • p. 51-74. ISBN 978-3-201-01981-1.
 • Kitzlerová J.: Co je neosvojitelné Překladatelská praxe jako pomocník při osvojování cizího jazyka. In Prolínání slovanských prostředí. Praha, Pavel Mervart, 2012, s. • p. 195-206. ISBN 978-80-7465-024-6.
 • Kitzlerová J.: K deskripci revolučního světa pomocí metafory v básních V. V. Majakovského (1917 - 1918). In Etnicita Slovanského areálu. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, s. • p. 181-190. ISBN 978-80-87378-83-0.
 • Kitzlerová J.: Pavel Pepperštejn, Stařecká dieta. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 21-26. ISSN 1802-4734.
 • Kitzlerová J.: Příspěvek k deskripci funkce zájmen ve verších V. V. Majakovského. Opera Slavica (Slavistické rozhledy.), 2010, č. • no. 20, s. • p. 25-32. ISSN 1211-7676.

Závěrečné práce

 

 

Úvod > Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.