Mgr. Geda Montvilaitė, Ph.D.

Mgr. Geda Montvilaite, Ph.D.

Konzultační hodiny
    • středa 13:00 - 14:00
Adresa

Ústav východoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 315

Publikace

  • Montvilaite G.: Lietuvių literatūra Čekijoje XXI amžiuje: žvilgsnis į naujausius vertimus. Literatüra [online], 2021, č. • no. 2021, s. • p. 116-119. ISSN 1648-1143.
  • Montvilaite G., Hoskovec T.: Lithuanica aliter: visuminės filologijos pritaikymas lithuanistikoje. Acta Linguistica Lithuanica, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 117-140. ISSN 1648-4444.
  • Montvilaite G., Tollarová A.: Rankraštinio "Lietuvių kalbos žodyno" autorystės klausimas: nauji faktai, paaiškėję atliekant teismo rašysenos ekspertizę. Acta Linguistica Lithuanica, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 153-172. ISSN 1648-4444.
  • Montvilaite G.: Perestroika, Baltijos respublikos ir Čekoslovakija 1988-1991 metais. Vilnius, Margi raštai, 2017. 506 s. • p. ISBN 978-9986-09-480-7.
  • Montvilaite-Sabaitiene G.: Polistilistika Lietuviu ir Čeku Posovietines Erdvés Romanuose. Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia, Supplementum, 2012, č. • no. II, s. • p. 403-416. ISSN 1804-4247.
  • Montvilaite-Sabaitiene G.: M. Kunderos ir S. T. Kondroto intertekstualumas: metaforinis ar metoniminis? In Kovtun A.: Česlovo Milošo skaitymai 3 Kultūrų sankirtos: patirtys ir pokyčiai. Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2010, s. • p. 191-198. ISBN 978-9955-12-625-6.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

 

Úvod > Mgr. Geda Montvilaitė, Ph.D.