Mgr. Geda Montvilaitė

Mgr. Geda Montvilaite

Konzultační hodiny
    • středa 13:00 - 14:00
Adresa

Ústav východoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 315

Publikace

  • Montvilaite G.: Perestroika, Baltijos respublikos ir Čekoslovakija 1988-1991 metais. Vilnius, Margi raštai, 2017. 506 s. • p. ISBN 978-9986-09-480-7.
  • Montvilaite-Sabaitiene G.: Polistilistika Lietuviu ir Čeku Posovietines Erdvés Romanuose. Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. Supplementum, 2012, č. • no. II, s. • p. 403-416. ISSN 1804-4247.
  • Montvilaite-Sabaitiene G.: M. Kunderos ir S. T. Kondroto intertekstualumas: metaforinis ar metoniminis? In Kovtun A.: Česlovo Milošo skaitymai 3 Kultūrų sankirtos: patirtys ir pokyčiai. Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2010, s. • p. 191-198. ISBN 978-9955-12-625-6.

Závěrečné práce

 

 

Úvod > Mgr. Geda Montvilaitė