MAZURENKO, HALJA

MAZURENKO, Halja. Akvarely. Publikaci sestavila Alena Morávková. Přel. Václav Daněk. Praha:  Sdružení Ukrajinek v ČR, 2005.

Úvod > MAZURENKO, HALJA