doc. PhDr. Petra KOŠŤÁLOVÁ, Ph.D.

doc. PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • v LS: Celetná č. 319 úterý 16:00-17:30 nebo online, dohodou po emailu
Adresa

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Celetná 20
Místnost č. 319

Odborné zaměření

Téma etnicity, stereotypů a kolektivní paměti, regionální zaměření na oblast Kavkazu (zejména na arménské dějiny a literaturu). Věnuje se překladům z arménských primárních pramenů (kroniky, kolofony) a arménské poezie.

Životopis, kompletní přehled publikační a další odborné činnosti ke stažení v pdf zde.

Publikace

 • Košťálová P.: Cizí učiněn jsem bratrům svým. Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 2023, č. • no. 17, s. • p. 241-263. ISSN 1802-8209.
 • Košťálová P.: Návrat "domů": přistěhovalecké vlny do Arménie po druhé světové válce. Historická sociologie, 2023, č. • no. 1, s. • p. 61-71. ISSN 1804-0616.
 • Košťálová P.: Jacques Rhétoré: francouzský dominikán a jeho svědectví o vyvraždění křesťanů v Mardinu a okolí v roce 1915. Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 2023, č. • no. 17, s. • p. 105-124. ISSN 1802-8209.
 • Košťálová P.: Ztracené vzpomínky: následky arménské genocidy očima Vlasty Kálalové-di Lotti. Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 2023, č. • no. 17, s. • p. 125-138. ISSN 1802-8209.
 • Košťálová P.: Percepce Kavkazu a rozvoj disciplíny kavkazologie. Oriens Aliter, 2023, č. • no. 2, s. • p. 11-39. ISSN 2336-3959.
 • Košťálová P.: Pilgrims' Encounters with Alterity: Cultural Heritage of Armenian Traveller from Poland. Series Byzantina, 2023, č. • no. 21, s. • p. 47-58. ISSN 1733-5787.
 • Košťálová P.: Les sources arméniennes de Pologne au XVIIème siècle: Siméon Lehat'si, ses chroniques et colophones. In Augé I.: L’Arménie et les Arméniens, Mélanges offerts à Gérard Dédéyan vol. 2,. Montpelier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2023, s. • p. 137-152. ISBN 978-2-36781-469-8.
 • Košťálová P.: Contested Landscape: Moravian Walachia and Moravian Slovakia, the Case Study of the Region Near to the Ottoman Border. Revue des études slaves, 2022, č. • no. 93, s. • p. 99-124. ISSN 0080-2557.
 • Košťálová P.: Lieux de mémoire et les lieux de rencontre: sourb Karapet dans le témoignage d'un voyageur arménien de la Pologne du XVIIème siècle. In Oriental Sources. Jerevan, Institut of Oriental Studies, Academy of sciences, 2022, s. • p. 198-225. ISBN 0-000-00000-0.
 • Košťálová P.: La mer Noire vue par les yeux d'un pèlerin arménien: Siméon de Pologne et son voyage entre Lviv et Constantinople. In Proceedings of 2021 Conference Black Sea: Literary and Cultural Space. Sofia, Sofia University Press, 2022, s. • p. 99-128. ISBN 978-954-354-009-9.
 • Košťálová P., Řoutil M., Pecha L., Sochová A.: Dějiny Arménie. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2022. 450 s. • p. ISBN 978-80-7422-689-2.
 • Košťálová P.: Křesťanství na Kavkaze v raném středověku: upevnění arménské a gruzínské identity a apoštolská tradice. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2022, č. • no. 2022, s. • p. 67-93. ISSN 0037-6922.
 • Košťálová P.: Kavkazské léčitelské písně (několik ukázek). Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 2020, č. • no. 2019-2020, s. • p. 287-298. ISSN 1802-8209.
 • Košťálová P.: Conversion of Polish Armenians and Other "Aghets" According to Colophons of Simeon Lehatsi. Series Byzantina, 2020, č. • no. 2019, s. • p. 25-40. ISSN 1733-5787.
 • Košťálová P.: The Cultural Heritage of Armenian Traveler Simeon Lehatsi from Poland to Ottoman Empire: Contribution to the History of Polish-Lithuanian Commonwealth. In Art of Armenian Diaspora: World Art Studies. Varšava, Polish Institute of World art studies, 2020, s. • p. 39-52. ISBN 978-83-66758-04-9.
 • Košťálová P.: Arménská diaspora a její identitární strategie : chodžové, amirové, cechy. Národopisná revue, 2019, č. • no. 28, s. • p. 259-271. ISSN 0862-8351.
 • Košťálová P.: Sajat Nova a panegyrika na gruzínského krále Erekla II. Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 2019, č. • no. XII, s. • p. 241-249. ISSN 1802-8209.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Úvod > doc. PhDr. Petra KOŠŤÁLOVÁ, Ph.D.