doc. dr. hist. Kristīne Ante

Dr. Kristine Ante

Konzultační hodiny
  • čtvrtek 16.30 - 17.30
Adresa

Ústav východoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 315

Publikace

  • Ante K.: Čehoslāvu etnogrāfiskā izstāde (Prāga, 1895) sava laikmeta politisko, sociālo un kultūras norišu kontekstā. In Stinkule S.: Latvijas Nacionālā Vēstures Muzeja Raksti Nr. 25. Indivīds. Vēsture. Nācija. Latviešu etnogrāfiskajai izstādei - 120. Riga, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2017, s. • p. 18-27. ISBN 978-9984-747-40-8.
  • Ante K.: Konfesionāli jauktu laulību slēgšanas prakse starp Kurzemes guberņas Romas katoļu un pareizticīgo draudzes locekļiem (19. gs. - 20. gs. sākums). Ceļš, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 27-48. ISSN 1407-7841.
  • Ante K.: Rīgas - Jelgavas pareizticīgo bīskapa kancelejas fonds Ilūkstes apriņķa starpkonfesionālās situācijas izpētes kontekstā. In Pētersone V.: Latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātniskie lasījumi III. Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos. Riga, Latvijas Nacionālais arhīvs, 2017, s. • p. 110-148. ISBN 978-9984-836-06-5.
  • Ante K.: Socio-Political Context for the Establishment of the first Baptist parishes in Courland. Latvijas Vēstures institūta žurnāls, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 45-87. ISSN 1025-8906.
  • Ante K.: Rol ministra vnutrennich del Rossijskoj imperii Petra Aleksandroviča Valueva (1861-1868) v rešenii mežkonfessionalnych konfliktov i utverždenii idei svobody sovesti v Pribaltijskich gubernijach. In Dzieje biurokracji tom VI. Lublin, Libra, 2016, s. • p. 365-371. ISBN 978-83-64857-02-7.
  • Ante K., Norkarkls R.: Terra Mariana 1186-1888.Albums un komentāri [Album und Kommentare]. Forschungen zur Baltischen Geschichte, 2015, č. • no. 10, s. • p. 375-382. ISSN 1736-4132.
  • Ante K.: Baltijas gubernas un Somija Krievijas imperijas sastava. Riga, LU Akademiskais apgads, 2014. 261 s. • p. ISBN 978-9984-45-862-5.

Závěrečné práce

 

 

Úvod > doc. dr. hist. Kristīne Ante