12. přednáška z cyklu Přednášky hostujících profesorů

Na přednášku je třeba se přihlásit do pátku 21. 10. 2022 T. Chlaňové (tereza.chlanova@ff.cuni.cz)

 

Srdečně zveme na přednášku

Ukrajina ve světle filosofie: problémy, historie, myšlenky

Přednáška s diskusí v ukrajinštině s Volodymyrem Volkovskyim MA, Ph.D.

2. 11. od 16:00 hodin | Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1

 

O přednášce

Ukrajina má tisíciletou historii a tisíce spojení s jinými evropskými kulturami, včetně té české. Jaká je role filosofie v jejích dějinách? Dějiny filosofie jsou jistým způsobem dějinami duše. Pokusíme se pochopit hlavní fakta a procesy filosofického života, které se dnes na Ukrajině nazývají dějinami filosofie, a zjistit, jak se utvářely jako vědní disciplína. Rychlý exkurs nás přenese od dob byzantského vlivu do doby posttotalitní.

 

Medailon

Volodymyr Volkovskyi, MA, Ph.D. z Kyjeva se věnuje historii filosofie, politické filosofii a religionistice. Ve Filosofickém ústavu AV ČR působí v Collegiu Europaeu při Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení v rámci programu Researchers at Risk.

——————————————–

Час: 2. 11. з 16:00 годин

Місце: Зал засідань Інституту філософії АН ЧР, Jilská 1

Назва: Україна у світлі філософії: проблеми, історія, ідеї.

Лектор: Володимир Волковський, к.філос.н., Інститут філософії АН ЧР

 

Анотація:

Україна має тисячолітню історію і тисячі зв’язків з іншими європейськими культурами, в тому числі з чеською. Яка роль філософії у історії цих зв’язків? Історія філософії є справжньою історією душі. Спробуємо збагнути головні факти і процеси філософського життя, які сьогодні називаються історією філософії України, а також зрозуміти, як ця історія інституціоналізувалася як наукова дисципліна. Швидкий екскурс нас проведе від епохи візантійського впливу до посттоталітарної доби.

Про лектора:

Володимир Волковський, к.філос.н., з Києва, займається історією філософії, політичною філософією та релігієзнавством. В Інституті філософії АН ЧР працює у Collegium Europaeum при відділі досліджень античного і середньовічного мислення у рамках програми Researchers at risk.

Úvod > Přednášky hostujících profesorů > 12. přednáška z cyklu Přednášky hostujících profesorů