Workshop pro přípravu a podání GAUK 

11. Workshop pro přípravu a podání GAUK (19. 10. 2022, 17:30, místnost 313)

  • Přednášející: Alena Marková, Ph.D.
  • Workshop bude věnován otázkám spojeným s podáním žádosti o GAUK (Grantová agentura UK). Konkrétně půjde o probírání jednotlivých položek v grantové aplikaci GAUK a praktických otázek spojených s jejich vyplněním, popisem a podáním. Např. jak se chápe prezentace výsledků (které výstupy by měla patřičná položka zahrnovat, co se počítá apod.), co by měly obsahovat cíle projektů a jak je nejlépe v projektu prezentovat, jak nejlépe charakterizovat řešitelský kolektiv badatele/badatelky a další otázky, které vznikají při vyplnění grantové aplikace GAUK.
  • Hlavním cílem workshopu je připravit studenty a doktorandy na podání přihlášek GAUK a odpovědět na praktické otázky (jak technické, tak metodologické a otázky hodnocení), které mohou vzniknout během přípravy a podání projektů. Workshop je určený studentům navazujícího magisterského a doktorského studia.
  • Alena Marková, Ph.D. je historičkou soudobých dějin. Ve své odborné činnosti se věnuje současným dějinám Východní Evropy, nacionalismu a post-socialistické transformaci. Je vedoucí řešitelkou mnoha odborných českých a mezinárodních projektů (4EU+ European Universities Alliance, GAČR, TRANS MZV ČR a další). Dlouhodobě se zabývá expertní činností pro MŠMT ČR, Horizon2020, M17+ a řadu dalších institucí a organizací. Působí jako redaktorka časopisu The Journal of Belarusian Studies. Je autorkou odborných publikací v češtině a jiných jazycích s širokým mezinárodním ohlasem.
Úvod > Přednášky hostujících profesorů > Workshop pro přípravu a podání GAUK