Workshop pro přípravu a podání GAUK

Vážení studenti,

Ústav východoevropských studií si vás dovoluje pozvat na Workshop pro přípravu a podání GAUK pod vedením Aleny Markové, Ph.D., který se bude konat v úterý 19. října 2022, v 17:30 hod. v místnosti č. 313.

Workshop bude věnován otázkám spojeným s podáním žádosti o GAUK (Grantová agentura UK). Konkrétně půjde o probírání jednotlivých položek v grantové aplikaci GAUK a praktických otázek spojených s jejich vyplněním, popisem a podáním. Např. jak se chápe prezentace výsledků (které výstupy by měla patřičná položka zahrnovat, co se počítá apod.), co by měly obsahovat cíle projektů a jak je nejlépe v projektu prezentovat, jak nejlépe charakterizovat řešitelský kolektiv badatele/badatelky a další otázky, které vznikají při vyplnění grantové aplikace GAUK.

Hlavním cílem workshopu je připravit studenty a doktorandy na podání přihlášek GAUK a odpovědět na praktické otázky (jak technické, tak metodologické a otázky hodnocení), které mohou vzniknout během přípravy a podání projektů. Workshop je určený studentům navazujícího magisterského a doktorského studia.

Alena Marková, Ph.D. je historičkou soudobých dějin. Ve své odborné činnosti se věnuje současným dějinám Východní Evropy, nacionalismu a post-socialistické transformaci. Je vedoucí řešitelkou mnoha odborných českých a mezinárodních projektů (4EU+ European Universities Alliance, GAČR, TRANS MZV ČR a další). Dlouhodobě se zabývá expertní činností pro MŠMT ČR, Horizon2020, M17+ a řadu dalších institucí a organizací. Působí jako redaktorka časopisu The Journal of Belarusian Studies. Je autorkou odborných publikací v češtině a jiných jazycích s širokým mezinárodním ohlasem.

Workshop je také součástí předmětu Přednášky hostujících profesorů, tzn., že účastí na něm budete mít splněnu jednu ze sedmi požadovaných přednášek k udělení kreditů.

Úvod > Aktuality > Workshop pro přípravu a podání GAUK