Exkurze do Slovanské knihovny (Přednášky hostujících profesorů)

Dne 11. října 2022 se bude konat první akce v rámci předmětu Přednášky hostujících profesorů III. – exkurze do Slovanské knihovny, která má za cíl seznámit účastníky s dějinami, fondem a především se službami, které poskytuje Slovanská knihovna – největší středoevropská veřejně přístupná knihovna pro slavistiku.

Podána bude též stručná informace o službách Národní knihovny České republiky, jejíž je Slovanská knihovna součástí. Knihovnou vás během přibližně jedné hodiny provedou pracovnice Slovanské knihovny. Podrobnější informace o konání této exkurze naleznete na moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12811.

Na tuto akci je třeba se přihlásit (je zde omezený počet účastníků) na e-mail: tereza.chlanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Aktuality > Exkurze do Slovanské knihovny (Přednášky hostujících profesorů)