Přednáška Dmitrije Birjukova

Milí kolegové,

Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna a Ústav východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Vás zvou na přednášku religionisty a historika filozofie Dmitrije Sergejeviče Birjukova Преломление образа Византии в русской [славянофильской и антиславянофильской] мысли XIX в. v úterý 3. května 2022, od 17.30 hod v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1 v místnosti č. 313. Tlumočení není zajištěno. Akce je součástí cyklu „Přednášky hostujících profesorů“ pořádaného Ústavem východoevropských studií FF UK.

Úvod > Přednášky hostujících profesorů > Přednáška Dmitrije Birjukova