I kameny u nás doma pláčí – přednáška o arménské genocidě

Milí kolegové,
v rámci spolupráce si pro vás Ústav světových dějin FF UK a Spolek studentů historie FF UK připravili přednášku s následnou moderovanou debatou týkající se tématu arménské genocidy.
Politika mladoturecké vlády v Osmanské říši první světové války vedla k masovému exodu a vraždění Arménů, Řeků a Asyřanů z oblasti Malé Asie. Vznikly tak diaspory, spjaté s traumatem vykořenění, ztráty historické vlasti a genocidy.
První část přednášky se zaměří na sondu do dějin arménské genocidy v městech Harput a Mezreh (Elâzığ) s cílem přiblížit individuální zkušenost lidí zasažených genocidou na úrovni lokální komunity. Druhá část večera se bude soustředit na dědictví těchto traumatických událostí v arménské společnosti a požadavky na uznání faktu genocidy jako základní osu arménské, a zejména arménské diasporické identity. Setkání uzavře diskuse.
Přednášejícími bude Petra Košťálová z Ústavu východoevropských studií FF UK a Marek Jandák. Dizkuzi bude moderovat Matěj Moravanský.
Akce proběhne 27. 4. 2022 od 19:15 v místností č. 200 na hlavní budově FF UK.
Úvod > Aktuality > I kameny u nás doma pláčí – přednáška o arménské genocidě