Pozvání na tlumočnický rychlokurz

Nácvik praktických dovedností.
Bližší informace:
Praktický nácvik tlumočení mezi češtinou a ukrajinštinou, 21. 4., 16-19, Hlavní budova FF UK (č. 325)
Seminář je volným navázáním na akci Úvod do komunitního tlumočení pro ukrajinštinu (18. 3. 2022), která byla věnována teorii tlumočení a specifické terminolgii. Navazující seminář se zaměří na praktický nácvik tlumočení, během kterého si účastníci vyzkouší tlumočení témat, která nově příchozí uprchlíci do ČR řeší. Seminář povedou profesionální tlumočníci a lektoři působící v oblasti integrace cizinců. Seminář je zdarma, nutná je pouze registrace na adresu: tereza.chlanova@ff.cuni.cz.
Kapacita semináře je 15 osob.
Akce je organizována neziskovou organizací Slovo 21, z. s. ve spolupráci s Filozofickou fakultou FF UK.
Úvod > Aktuality > Pozvání na tlumočnický rychlokurz