Přednášky hostujících profesorů

Desátá přednáška
24. 3. 2022, 11.00-12.30, Robert Kolár: Praktické základy literárněvědné praxe – úvod do versologie. (Přednáška provede databázemi a online aplikacemi Korpusu českého verše.) POZOR! Přednáška se koná v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1, přednášková místnost Ústavu pro českou literaturu AV ČR.
Jedenáctá přednáška
24. 3. 2022, 13.30-15.00, Michal Kosák – Jiří Flaišman: Praktické základy literárněvědné praxe – úvod do editologie. POZOR! Přednáška se koná v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1, přednášková místnost Ústavu pro českou literaturu AV ČR.
Úvod > Přednášky hostujících profesorů > Přednášky hostujících profesorů