Příprava speciálního ukrajinistického čísla časopisu Opera Slavica

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

redakce časopisu Opera Slavica hodlá jako symbolický projev podpory těžce zkoušené Ukrajině připravit ukrajinistické dvojčíslo časopisu (1-2/2022).

Prosíme vás proto touto cestou o šíření této informace mezi vaše kolegy a spřátelené instituce doma i v zahraničí a o zasílání statí, materiálů, recenzí, zpráv a medailonů pro nejbližší jazykovědné (případně i literárněvědné) číslo časopisu Opera Slavica (1-2/2022), které by mělo vyjít koncem června.

Přivítáme jakékoliv kvalitní texty a materiály vaše nebo vašich kolegů či doktorandů, které můžete posílat na adresu redakce (os@phil.muni.cz)  pokud možno do 15. dubna t.r.

Případné později zaslané příspěvky jsme připraveni zařadit i do následujícího dvojčísla 3-4/2022, které vyjde koncem kalendářního roku.

Úvod > Aktuality > Příprava speciálního ukrajinistického čísla časopisu Opera Slavica