7., 8. a 9. přednáška z cyklu Přednášky hostujících profesorů

Sedmá přednáška

Prof. Andriej Moskwin (KATEDRA BIAŁORUTENISTYKI, Warszawa): Белорусы в Праге в межвоенный период (1920–1940)

10. 5., 14.10–15.45, místnost 325, hlavní budova FF UK.

Osmá přednáška

prof. Andriej Moskwin: Современная восточнославянская драматургия

13. 5., 14.10–15.45, místnost 325, hlavní budova FF UK

Devátá přednáška

prof. Andriej Moskwin: Культура в период национального возрождения: на примере Национального театра (1920-1930)

13. 5., 15.50–17.25, místnost 325, hlavní budova FF UK

Úvod > Aktuality > 7., 8. a 9. přednáška z cyklu Přednášky hostujících profesorů