Přednášky hostujících profesorů v LS 2021/2022

První přednáška

Exkurze do Slovanské knihovny
Předmětem exkurze je seznámit účastníky s dějinami, fondem a především se službami, které poskytuje Slovanská knihovna – největší středoevropská veřejně přístupná knihovna pro slavistiku. Podána bude též stručná informace o službách Národní knihovny České republiky, jejíž je Slovanka součástí.
Sraz bude v úterý 22. února 2022 v 16 hodin před hlavním vchodem do Národní knihovny ČR, u tzv. železného stromu v centru Klementina. Knihovnou vás během přibližně jedné hodiny provedou pracovnice Slovanské knihovny Hana Opleštilová a Alena Heroutová.

Druhá přednáška

Dr. Rostysław Kramar (Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej WLS UW): Анекдот длиною в жизнь – советский аппарат репрессий против фольклорного политического юмора (на примере материалов из бывших архивов НКВД, МГБ, КГБ сохраняющихся в Киеве)

22. 2. (11.00–12. 30), FF UK, místnost 313.

Třetí přednáška

Dr. Rostysław Kramar (Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej WLS UW): Фольклор Донбасса периода сталинизма.

22. 2. (14.10–15.45), FF UK, místnost 325.

Čtvrtá přednáška

Dr. Rostysław Kramar (Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej WLS UW): Фольклор ГУЛАГа.

24. 2. (9.10–10.45), FF UK, místnost 325.

Pátá přednáška

Mgr. Alena Machoninová, PhD.: Co vidíme, když se díváme zpátky (Marija Stěpanovová: Památce paměti).

Přednáška je věnována próze básnířky a esejistky Mariji Stěpanovové (1972). Řeč bude o paměti v opozici k historii, o tom, jak se s těmito pojmy vypořádává aktuální ruská literatura i dnešní ruský režim, o pokusech vymanit se z obsedantního zájmu o minulost, o dokumentarismu v současné ruské literatuře.

27. 4. (9.10-10.40), on-line, odkaz pro připojení bude upřesněn.

Úvod > Přednášky hostujících profesorů > Přednášky hostujících profesorů v LS 2021/2022