Úvodní hodina předmětů Čtení a analýza textů a Seminář ze syntaxe

Prosíme studenty, kteří budou navštěvovat předměty Čtení a analýza textů a Seminář ze syntaxe, aby se všichni, bez ohledu na dvě v rozvrhu uvedené paralelky dostavili k dr. Kitzlerové první týden semestru na první hodinu v týdnu, tj. na čtení v úterý od 9.10 a na syntax ve středu od 12.30 k domluvě. Děkujeme.

Úvod > Aktuality > Úvodní hodina předmětů Čtení a analýza textů a Seminář ze syntaxe