Seminář Lesja Ukrajinka a Vasyl Stefanyk

Seminář u příležitosti letošního výročí obou spisovatelů

Program semináře:

Prof. Alla Archanhelska, DrSc. (Katedra slavistiky, UP v Olomouci): Тексти творів Лесі Українки у чеських перекладах та сценічних інтерпретаціях

Mgr. Linda Heinigová(Ústav slavistiky, MU v Brně): Modernistky současnou optikou aneb Přehodnocování a nové nahlížení tvorby Lesji Ukrajinky a Olhy Kobyljanské.

Mgr.Krystyna Kuznietsova(Ústav slavistiky, MU v Brně) Образ Василя Стефаника у психологічному лабіринті Степана Процюка

PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph.D.(Institut mezinárodních studií FSV v Praze): Počátky překládání děl Vasyla Stefanyka do češtiny

Seminář se bude konat ve čtvrtek 3. 6. 2021 v 18:00 v on-line formě přes platformu ZOOM.

Odkaz pro připojení: https://cesnet.zoom.us/j/91510898349?pwd=NmJqbGxkeGRuRE5VQURTUGcwRGhRQT09

Seminář je součástí Centrálního rozvojového projektu, na němž se podílejí filozofické fakulty UK, MU a UP. Seminář pořádá Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Českou asociací ukrajinistů.

Úvod > Aktuality > Seminář Lesja Ukrajinka a Vasyl Stefanyk