Informace k BZK

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení studenti,

vzhledem k mimořádné situaci, včetně změněných termínů pro konání BZK si dovoluji vyvěsit veškeré informace k organizaci BZK v červnovém termínu roku 2021. Prosím, abyste tomuto oznámení věnovali zvýšenou pozornost, neboť organizace těchto BZK je mnohem náročnější a odehrává se za mimořádných opatření.

Přihlášení studenti budou k BZK připuštěni jen za podmínky, že splní všechny studijní povinnosti. Všichni předsedové komise jsou povinni zkontrolovat, zda student splnil všechny povinnosti a může být připuštěn k vykonání BZK. Předsedové komise o tom budou tři dny před konáním zkoušek informovat mailem ředitele ÚVES, dr. Stanislava Tumise.

Zároveň si vás dovoluji informovat, že BZK se budou konat vzhledem k současné epidemiologické situaci ve zvláštním režimu, v podstatě stejném jako v únoru 2021, tedy hybridní formou, kdy zkoušený student a předseda komise budou přizvání do speciálně k tomu určené učebny na FF UK (v našem případě P200), kde se bude průběh zkoušky streamovat za podpory pracovníka LVT, zatímco zbytek komise se bude účastnit zkoušky online prostřednictvím vygenerovaného linku. Veřejnost bude mít ke zkoušce přístup prezenčně.

K bakalářským závěrečným zkouškám (BZK) se přihlásilo 6 studentů, 3 budou obhajovat bakalářskou práci a všech 6 bude konat ústní zkoušky:

1) Komise pro bakalářský program Ruský jazyk a literatura se sejde 16. 6. 2021 v 10:30 (Zkouška)

2) Komise pro bakalářský program Východoevropská studia, profilový jazyk litevština, lotyština se sejde 16. 6. 2021 v 9:00 a poté znovu od 11:15 (Obhajoba bakalářské práce + zkouška)

3) Komise pro bakalářský program Východoevropská studia, profilový jazyk ruština se sejde 16. 6. 2021 v 9:30 a poté znovu od 12:00 (Obhajoba 2 bakalářských prací + zkoušky)

Předseda komise a studenti se k obhajobě a k SZK sejdou v místnosti P200. Zbytek komise bude připojen online.

Komise č. 1 se sejde ve složení:

předseda: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.

doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.

doc. Dr. phil. Markus Giger

Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.

PhDr. Natálie Rajnochová, Ph.D.

 

Komise č. 2 se sejde ve složení:

Předseda komise: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.

doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.

doc. Dr. hist. Kristīne Ante

Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.

 

Komise č. 3 se sejde ve složení:

Předseda komise: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.

Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.

Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D

Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.

 

Dne 14. 6. 2021 v 10:00 hod. proběhne pod dohledem Mgr. Ekateriny Rychevy, Ph.D. praktická zkouška z ruštiny, která se týká studentů bakalářského programu Východoevropská studia, profilový jazyk ruština (místnost č. 312). Konkrétně se týká Jana Dubeckého, Cyrila Šolleho, Ksenie Kovalevové a Michaely Šnajdrové.

Dne 14. 6. 2021 v 10:00 hod. proběhne pod dohledem doc. Dr. hist. Kristīny Ante praktická zkouška z lotyštiny, která se týká studentky bakalářského programu Východoevropská studia, profilový jazyk litevština, lotyština Anny Sedláčkové (místnost č. 315).

Dne 14. 6. 2021 v 10:00 hod. proběhne pod dohledem PhDr. Natalie Rajnochové, Ph.D. praktická zkouška z ruštiny, která se týká studenta bakalářského programu Ruský jazyk a literatura Filipa Ingra (místnost č. 314).

Termín odevzdání diplomových prací zůstává v platnosti (stačí v elektronické podobě): 14. května 2021

Harmonogram komisionálního zkoušení (16. 6. 2021):

09:00 Anna Sedláčková – komise č. 2: obhajoba bakalářské práce (vedoucí: dr. Škrabal; oponent: doc. Ante)

09:30 Jan Dubecký – komise č. 3: obhajoba bakalářské práce (vedoucí: dr. Příhoda; oponent: Mgr. Mokryk)

10:00 Cyril Šolle – komise č. 3: obhajoba bakalářské práce (vedoucí: dr. Příhoda; oponent: Mgr. Leshkova)

10:30 Filip Ingr – komise č. 1 (RJL)

11:15 Anna Sedláčková – komise č. 2 (VES, lotyština)

12:00 Jan Dubecký – komise č. 3 (VES, ruština)

12:45 Ksenia Kovaleva – komise č. 3 (VES, ruština)

13:30 Michaela Šnajdrová – komise č. 3 (VES, ruština)

14:15 Cyril Šolle – komise č. 3 (VES, ruština)

Srdečně vás zdravím a studentům přeji úspěšnou obhajobu a zkoušku,

Stanislav Tumis

Úvod > Aktuality > Informace k BZK