Přednáška dr. Galiny Babak 19.11.

Milé kolegyně a kolegové,
pražská pobočka Literárněvědné společnosti ČR ve spolupráci s Katedrou jihoslovanských a balkanistických studií vás zve na přednášku Recepce ruského formalismu v ukrajinské kultuře v meziválečném období (1921–1939 Mgr. Galiny Babak, PhD.. Přednáška bude probíhat přes Zoom aplikaci ve čtvrtek 19. 11. 2020.
Dr. Galina Babak bude prezentovat výsledky své disertační práce, která se věnuje zkoumání recepce ruského formalismu a vývoje formální metody v sovětské ukrajinské kultuře ve 20. a na začátku 30. let 20. století. Ruský formalismus se v procesu recepce na sovětské Ukrajině stává důležitým nástrojem „modernizace“ národní kultury a v důsledku toho – nástrojem nové fáze budování národní kulturní identity. Práce je také zaměřena na rekonstrukci kulturně-historického a ideologického kontextu vývoje ukrajinské literární vědy, kritiky a (okrajově) literatury konce 19. – prvních desetiletí 20. století.
Mgr. Galina Babak, PhD. je literární vědkyně a básnířka. Narodila se v Charkově roku 1988. Letos ukončila doktorát na Karlově univerzitě. Od r. 2016 je šéf-redaktorkou časopisu NaVýchod (navychod.org).
Všichni jste srdečně zváni.
Úvod > Aktuality > Přednáška dr. Galiny Babak 19.11.