Informace pro studenty prvních ročníků!!!

Vážení studenti prvních ročníků,

na následujících řádcích bychom Vás rádi informovali o některých skutečnostech spojených s Vaším studiem.

  1. Fakultní web naleznete na adrese cuni.cz, kde se dozvíte veškeré obecné informace o organizaci a průběhu Vašeho studia, aktuality z fakultního života (chystané konference, přednášky apod.) a další cenné informace. Organizační záležitosti ohledně studia zajišťuje Studijní oddělení.
  1. Kvůli situaci spojené s pandemií nemoci Covid-19 byla zřízena speciální webová stránka s informacemi, které se vztahují k opatřením souvisejícím s touto situací, kde naleznete aktuální informace a nařízení (ff.cuni.cz).
  1. Veškeré potřebné informace a aktuality spojené přímo s Ústavem východoevropských studií a Vaším studiem na tomto ústavu naleznete na ústavních webových stránkách: ff.cuni.cz případně na naší facebookové stránce (Ústav východoevropských studií)

Zde jsou vyvěšovány změny v rozvrhu a konzultačních hodinách vyučujících.

Najdete zde všechny podstatné informace týkající se Vašeho studia. Základní informace jsou v sekci STUDIUM, aktuality se Vám zobrazují přímo na úvodní stránce.

Studenti a veřejnost jsou prostřednictvím webu a facebookové stránky informováni také o dalších aktivitách Ústavu či o událostech, které se dotýkají našeho oboru a mohli by studentům (a veřejnosti) přijít zajímavé – přednášky hostujících odborníků, vědecké konference, výstavy, různé kulturní akce apod.

  1. Rozvrh aktuálně vypsaných předmětů, jejichž výuka je zajišťována Ústavem východoevropských studií a které si v aktuálním seznamu můžete zapsat, naleznete na webové stránce v sekci STUDIUM – ROZVRH. Při zapisování předmětů se prosím řiďte též svým studijním plánem (Váš STUDIJNÍ PLÁN naleznete na stránkách Filozofické fakulty v sekci STUDIUM). Zápis předmětů provádíte po přihlášení ve Studijním informačním systému (SIS).
  1. Prosím ohlídejte si počet splněných kreditů, které potřebujete pro postup do dalšího ročníku.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:

Pro uzavření 1. ročníku bakalářského studia je od akademického roku 2017/2018 třeba dosáhnout nejméně 50 kreditů – ovšem s tím, že pokud si student prvního ročníku v zimním a letním semestru zapíše předměty, převyšující dohromady 75 kreditů, minimální hranice pro postup do druhého ročníku se mu tím zvyšuje na 60 kreditů.

MAGISTERSKÉ STUDIUM:

Pro uzavření 1. ročníku navazujícího magisterského studia je od akademického roku 2017/2018 třeba získat nejméně 40 kreditů – ovšem s tím, že pokud si student prvního ročníku v zimním a letním semestru zapíše předměty, převyšující dohromady 75 kreditů, minimální hranice pro postup do druhého ročníku se mu tím zvyšuje na 60 kreditů.

  1. Během svého studia, budete využívat knihovny – knihoven je na fakultě celá řada a informace o nich naleznete na webu knihovny (Knihovna). Pro Vás bude pravděpodobně nejdůležitější Knihovna Jana Palacha, která se nachází v přízemí hlavní budovy a slouží jako naše knihovna oborová a Historický kabinet (též se nachází na hlavní budově). Dále budete ke svému studiu využívat Slovanskou knihovnu, která sídlí stejně jako Národní knihovna v nedalekém Klementinu.
  1. V rámci svého studia můžete strávit část studia v zahraničí na zahraniční stáži. O volných místech a možnostech budete vždy informováni prostřednictvím našeho webu a FB. Na stránkách Zahraničního oddělení naleznete další možnosti studia v zahraničí. Studium v zahraničí doporučujeme a podporujeme.
  1. Pokud máte dotaz týkající se SISu a Vašich SP, obracejte se prosím na tajemníka Ústavu a správce SISu pro náš Ústav, kterým je Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (stoll@ff.cuni.cz).
  1. S dotazy spojenými s výukou konkrétních předmětů se prosím obracejte na jednotlivé vyučující. Jejich adresy naleznete na webu Ústavu.
  1. Pokud se dotaz týká přímo Vašeho studia – obracejte se přímo na svoji studijní referentku, jejíž kontakt naleznete na webu Studijního oddělení (viz výše). Případně na naši doktorandku Mgr. Annu Hausenblasovou (hausenblasova@ff.cuni.cz), která Vám ráda poradí. Také se na ni můžete obracet v případě, že máte dotaz, u kterého si nejste jistí, komu ho adresovat.

 

 

Vedení Ústavu východoevropských studií

Úvod > Aktuality > Informace pro studenty prvních ročníků!!!