Možnosti studia v zahraničí

Zájemcům o studium v zahraničí:

FFUK vyhlašuje výběrové řízení na stipendijní studijní pobyty na univerzity na Islandu a v Bergenu na LS 2021.

Jedná se o celofakultní výběrové řízení pro studenty bakalářského a magisterského studia.

Do programu nejsou zařazeny slavistické obory, přesto ale může být pro mnohé naše studenty zajímavý.

Termín pro přihlášení je 3. září 2020 přímo na Zahraničním oddělení FFUK (kde dostanete bližší informace).

University of Iceland (Háskóli Íslands)

  • stipendium určeno pro dva studenty Bc. a NMgr., priorita při výběru dána studentům se specifickými potřebami a budoucím učitelům (priority fondů EHP)
  • stipendium ve výši 130 000 Kč na semestr a max. 9 000 Kč na cestu
  • studenti se specifickými potřebami mohou navíc obdržet až 27 500 kč na pokrytí zvláštních výdajů (spec. potřeby student popíše v motivačním dopisu)
  • délka výjezdu – LS 2020/21 (leden – květen 2021 dle harmonogramu akad.roku na University of Iceland – max. 130 dní)
  • student musí splnit min. 25 kreditů na University of Iceland, které si nechá uznat na FF a z toho alespoň 60% ECTS v rámci svého oboru ze School of Humanities (https://english.hi.is/school_of_humanities )

University of Bergen (Universitetet i Bergen)

  • stipendium určeno pro studenta/ku Bc. a NMgr., priorita při výběru dána studentům se specifickými potřebami a budoucím učitelům (priority fondů EHP)
  • stipendium ve výši 160 000 Kč na semestr a max. 6 875 Kč na cestu
  • studenti se specifickými potřebami mohou navíc obdržet až 27 500 kč na pokrytí zvláštních výdajů (spec. potřeby student popíše v motivačním dopisu)
  • délka výjezdu – LS 2020/21 (leden – červen 2021 dle harmonogramu akad.roku na University of Bergen – max. 160 dní)
  • student musí splnit min. 25 kreditů na University of Bergen. Studium bude probíhat na Faculty of Humanities a podmínky studia pro výměnné studenty naleznete na https://www.uib.no/en/exchange-courses
Úvod > Aktuality > Možnosti studia v zahraničí