Přednáška Mgr. Miroslava Olšovského, PhD „Poetika absurdity u OBERIUtů“

Ústav východoevropských studií FF UK srdečně zve všechny zájemce na přednášku Mgr. Miroslava Olšovského, PhD (Slovanský ústav AV ČR) „Poetika absurdity u OBERIUtů“.
Přednáška proběhne dne 6. ledna 2020, 10.50–12.20, místnost č. 315 a je součástí kurzu Přednášky hostujících profesorů.

Úvod > Přednášky hostujících profesorů > Přednáška Mgr. Miroslava Olšovského, PhD „Poetika absurdity u OBERIUtů“