Přednášky Borise Normana

srdečně zveme všechny zájemce na přednášky profesora Běloruské státní Univerzity Borise J. Normana, DrSc.

Témata přednášek:

1. «О собеседнике – в 3-м лице. Почему не во 2-м? » – 12.30, č.m. 325.

2. «Участие фонетического фактора в процессе выбора слова говорящим» – 14.10, č.m. 325.

Přednášky se konají 03.12.19 v hlavní budově FF UK a budou prosloveny v ruštině.

Přednášky probíhají v rámci kurzu „Přednášky hostujících profesorů“

Úvod > Přednášky hostujících profesorů > Přednášky Borise Normana