Přednáška Hanuše Nykla: Masaryk a ruští myslitelé – interakce či kontradikce?

Bez znalosti díla T. G. Masaryka je studium ruské kultury a filosofie těžko představitelné. Masaryk udržoval kontakty s řadou ruských myslitelů své doby, byl autorem syntézy Rusko a Evropa, ve své době nejrozsáhlejšího díla o ruském myšlení, a v rámci Ruské pomocné akce finančně podporoval a do Československa pozval plejádu ruských filosofů a vědců. Za svůj příspěvek ke studiu ruského myšlení byl veleben, ale za některé aspekty svého díla také kritizován. Obstojí jeho vědecký přínos z dnešního hlediska? Umíme se kriticky dívat na Masarykovo myšlení? Odhalili, či neodhalili ruští filosofové slabiny Masarykovy tvorby?
Věnováno stému výročí vzniku Československa.

Čas konání – 30. 11. 2018, 17:00 – 18:30 hod.

Místo konání – Ústav východoevropských studií FF UK, posluchárna 325

Organizátor – Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

 

Přednáška je součástí předmětu AVES00897, „Přednášky hostujících profesorů“

Úvod > Aktuality > Přednáška Hanuše Nykla: Masaryk a ruští myslitelé – interakce či kontradikce?