Přednáška prof. Natalije Želtovové: В ЧЁМ СОСТОИТ РУССКОСТЬ РУССКОГО? ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Ústav východoevropských studií FF UK srdečně zve všechny zájemce na přednášku hostující profesorky Natalije Želtovové

(Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina).

Téma: В ЧЁМ СОСТОИТ РУССКОСТЬ РУССКОГО? ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Středa 7. listopadu, 15.50 – 17.20, místnost 313 (hlavní budova FF UK)

 

(přednáška bude proslovena v ruštině, součást předmětu „Přednášky hostujících profesorů“)

 

 

 

 

Úvod > Aktuality > Přednáška prof. Natalije Želtovové: В ЧЁМ СОСТОИТ РУССКОСТЬ РУССКОГО? ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА