Pozvánka na setkání s ukrajinskými spisovateli 7. června 2018

Česká asociace
ukrajinistů, RUTA, Ukrajinská iniciativa v ČR
zvou

na setkání se členy

Spolku ukrajinských spisovatelů
na Slovensku,

básnířkou Marií Ňachajovou

a prozaiky Ivanem Jaskaninem a Vasilem Dacejem

ve čtvrtek 7. června 2018 v 17:00 v Domě národnostních menšin (Vocelova 3, Praha 2)
Autoři představí svou tvorbu,
vydavatelskou činnost spolku
i jeho spolupráci s vydavateli na Ukrajině.
Zazní české překlady poezie a próz
Úvod > Aktuality > Pozvánka na setkání s ukrajinskými spisovateli 7. června 2018