Veřejná přednáška prof. Paula Chaistyho / Public lecture by prof. Paul Chaisty

Institut pro studium strategických regionů UK Vás zve na veřejnou přednášku prof. Paula Chaistyho: Menšinoví prezidenti a koaliční řízení: postsovětští prezidenti v komparativní perspektivě.

 

Přednáška se uskuteční 10. května 2018 na hlavní budově FF  UK v místnosti č. 313 (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) od 17.00 do 18.30 hod.

Přednáška a následná diskuse budou vedeny v angličtině.

Přednáška se zabývá vzrůstajícím počtem případů formy vlády v současném světě, kterou označujeme termínem koaliční prezidentství. Vychází z poznatků meziregionálního výzkumu projektu vedeného na Oxfordské univerzitě, který zkoumá, jak si postsovětští menšinoví prezidenti získávají a budují podporu v legislativních shromážděních napříč politickými stranami.

 

 

 

Institute for the Study of Strategic Regions CU invite you to the public lecture – prof. Paul Chaisty: Minority Presidents and coalition management: post-soviet presidents in comparative perspective.

 

10th May 2018, 17.00–18.30, Main building of the Faculty of Arts, Charles University, nám. Jana Palacha 2, Prague 1 (room n. 313)

Lecture and discussion will be presented in English.

This lecture explores an increasingly common form of governance in the modern world: coalitional presidentialism. Drawing on the findings of a cross-regional research project conducted at the University of Oxford, it examines how post-Soviet minority presidents build and manage cross-party support in legislative assemblies.

 

 

 

Pozvánka zde (pdf).

Invitation here (pdf).

 

Úvod > Aktuality > Veřejná přednáška prof. Paula Chaistyho / Public lecture by prof. Paul Chaisty