Vyučující

Členové ústavu

Jméno

Konzultace

Kontakt

 

doc. dr. hist. Kristīne ANTE

 

Konzultace

 • středa 15:00 - 16:00
kristine.ante@ff.cuni.cz

Mgr. Václav ČERMÁK, Ph.D.

 

vaclav.cermak@ff.cuni.cz

doc. Dr. phil. Markus GIGER

 

Konzultace

 • 21. 9., 11-12 hod., 27. 9., 9-10 hod., 314. Jinak podle dohody e-mailem.
markus.giger@ff.cuni.cz

Mgr. Tereza CHLAŇOVÁ, Ph.D.

Konzultace

 • konzultační hodiny v září: 7.9. 12:00-13:00, 14.9. 12:00-13:00, 21.9. 12:00-13:00.

tereza.chlanova@ff.cuni.cz

Mgr. Jana KITZLEROVÁ, Ph.D.

Konzultace

 • V ZS 2017/18 úterý 10:00 - 10:50

jana.kitzlerova@ff.cuni.cz

Mgr. Hana KOSÁKOVÁ, Ph.D.

Konzultace

 • úterý 9:00 - 10:00
hana.kosakova@ff.cuni.cz

doc. PhDr. Ilja LEMEŠKIN, Ph.D.

Konzultace

 • Čt. 10:50-12:30
ilja.lemeskin@ff.cuni.cz
 

Mgr. Geda MONTVILAITĖ-SABAITIENĖ

Konzultace

 • ponděli 13:00-14:00
geda.montvilaite@ff.cuni.cz

doc. PhDr. Hanuš NYKL, Ph.D.

Konzultace

 • středa 15:00 - 15:50
hanus.nykl@ff.cuni.cz

PhDr. Marek PŘÍHODA, Ph.D.

Konzultace

 • úterý 15.00-16.00
marek.prihoda@ff.cuni.cz

PhDr. Natálie RAJNOCHOVÁ, Ph.D.

Konzultace

 • čtvrtek 16:00 - 17:00
natalie.rajnochova@ff.cuni.cz

 Mgr. Veronika STRANZ-NIKITINA, Ph.D.

Konzultace

 • během zkouškového období: čtvrtek 9.00-10.00; od 03.10: úterý 10.50-11.50

Veronika.Stranz-Nikitina@ff.cuni.cz

doc. Tet’ana SVERDAN, CSc.

Konzultace

 • 22.5. - 11:30-12:15, 25.5. - 10:00 - 11:00, 5.6. a 6.6. - 14:45 - 15:30, 20.6. - 16:00 (jinak po předchozí e-mailové dohodě)
tetiana.sverdan@ff.cuni.cz

Mgr. Pavel ŠTOLL, Ph.D.

Konzultace

 • st 13:00-14:00
pavel.stoll@ff.cuni.cz

PhDr. Stanislav TUMIS, M.A., Ph.D.

Konzultace

 • středa 10:00-12:00
stanislav.tumis@ff.cuni.cz

doc. PhDr. Helena ULBRECHTOVÁ, Ph.D.

Konzultace

 • pondělí 15:50 - 16:20, dále po dohodě
 

helena.ulbrechtova@ff.cuni.cz

Externí vyučující

Jméno

Konzultace

Kontakt

Mgr. Milada KILIÁNOVÁ

miladakilianova@post.cz

Mgr. Aksana MIKALAJENKA

kust_alive@mail.ru

Mgr. Josef MIŠKOVSKÝ, Ph.D.

josmis@seznam.cz

Mgr. Leyla MUSAYEVA

m_leyla2006@yahoo.com

Mgr. Anna SOCHOVÁ

sochova@centrum.cz

Haig UTIDJIAN

hutidjian@yahoo.com

Mgr. Michal VAŠÍČEK

vasicek@slu.cas.cz

Mgr. Naďa VAVEROVÁ

po e-mailové dohodě VaverovaNada@centrum.cz

Vyučující z jiných pracovišť FF UK

Jméno

Konzultace

Kontakt

prof. PhDr. Hana GLADKOVA, CSc.

viz webové stránky KJBS hana.gladkova@ff.cuni.cz

PhDr. Jaroslav OTČENÁŠEK, Ph.D.

viz webové stránky KJBS  jotcenasek@yahoo.com

doc. PhDr. František STELLNER, Ph.D.

viz webové stránky ÚSD  frantisek.stellner@ff.cuni.cz

prof. PhDr. Vladimír SVATOŇ, CSc.

v ZS 2016/2017:
St: 14.00 – 15.00 18 (Šporkův palác)
vladimir.svaton@ff.cuni.cz

PhDr. Ondřej ŽÍLA, Ph.D.

viz webové stránky KJBS  zila1@seznam.cz

 

Úvod > O ústavu > Vyučující